IranSculpture.ir
تحقیقی - خبری - پژوهشی جامع ترین سایت تخصصی هنر مجسمه سازی ایران
پایان نامه های مجسمه سازی
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ............................................................................. [پایان نامه های مجسمه سازی ]
بررسي و شناخت آسيب هاي وارده بر بخش هاي چوبي مجسمه لك لك مصري متعلق به مصر باستان عنوان فارسی:
عنوان انگلیسی:
مريم برومند پدیدآورنده:
عبدالرسول وطن دوست استاد (اساتید) راهنما:
مجيد قاضيان استاد (اساتید) مشاور:
مرمت، 1382 رشته تحصیلی:
كارشناسي ارشد مقطع:
آزاد اسلامي دانشگاه/پژوهشگاه:
هنر و معماري دانشکده:
لک لک مصري کلیدواژه‌های فارسی:
Ibis کلیدواژه‌های انگلیسی:
هدف از اين پژوهش شناخت مواد و ايجاد دانش مناسب جهت برخورد با اشيائ تركيبي موجود در موزه هاو مجموعه هاي فرهنگي تاريخي به خصوص اشيائ ساخته شده از چوب و فلز مي باشد. حفظ و بقاي مجموعه هاي فعلي از چوبها و فلزات باستاني كه در وضعيت بحراني قرار دارندبه ارزيابي مجدد و مرمت نهايي نيازمند است كه با توجه به قدمت اثر مذبور شناخت ويژگيهاي بخشهاي چوبي اين مجسمه از اهميت زيادي برخوردار است... چکیده:
بررسي تطبيقي حجاري‏‎‎‏هاي دوره هخامنشي با حجاري‏‎‎‏هاي دوره ساساني در كرمانشاه عنوان فارسی:
The Comparative Investigation of Achaemenian Periods Stone- Cuttings With Sasanies periods Stone- Cutting in Kermanshah عنوان انگلیسی:
نادر حيدري پدیدآورنده:
محمود طاووسي استاد (اساتید) راهنما:
مهناز شايسته‏‎‎‏فر استاد (اساتید) مشاور:
پژوهش و توسعه (هنر) رشته تحصیلی:
كارشناسي ارشد مقطع:
تربيت مدرس دانشگاه/پژوهشگاه:
هنر دانشکده:
مجسمه / هخامنشيان / ساسانيان / كرمانشاه / کلیدواژه‌های فارسی:
Statue / Achaemenian / Sassanids / Kermanshah / کلیدواژه‌های انگلیسی:
هنر هخامنشي با توجه به گستردگي جغرافيايي و تنوع فرهنگي ملل تابعه هنري تلفيقي بومي است. و بيشترين تاثير را از آشور و تمدن هاي فلات ايران پذيرفته است. اما يك نكته حايز اهميت است كه هنر هخامنشي ضمن اقتباس از هنر اين تمدنها به وحدت و هنر خاص رسيده است. ضمن اينكه بر هنر كشورهاي ديگر هم تاثير گذاشته است. مشخصه هنر هخامنشي ذهنيت گرايي و ايده آليسم است. هرچند استخوان بندي واقعگرايي دارد. مهمترين هنر هخامنشي نقش برجسته با زاويه ديد نيم رخي است. و پيكره هاي آن ايستا و خشك هستند. هنر ساساني دنباله رو دستاوردهاي فرهنگي هنري هخامنشي و پارتي است. از ديگر مشخصه هاي آن تاثير هنر يوناني رومي و بودايي بر آنست. هنر ساساني با اقتباس از هنر اين تمدن ها به سبك خاص خود رسيد. و داراي تنوع زياد در سبك خود شد. هنر ساساني با اين كه نمادگرايي و حضور ايزدان در آن فراوان است اما شيوه آن واقعگرايي است. در هنر ساساني انسان در رديف ايزدان قرار مي گيرد. هنر ساساني نسبت به هنر هخامنشي داراي پويايي و تحرك بيشتري است. چکیده:
مجسمه‌هاي نوري عنوان فارسی:
Light Sculpture عنوان انگلیسی:
نرگس حريريان پدیدآورنده:
زهرا رهنورد استاد (اساتید) راهنما:
ابوالقاسم دادور استاد (اساتید) مشاور:
پژوهش هنر رشته تحصیلی:
كارشناسي ارشد مقطع:
الزهراء دانشگاه/پژوهشگاه:
هنر دانشکده:
کلیدواژه‌های فارسی:
کلیدواژه‌های انگلیسی:
چکیده:
پژوهشي نو در سبك و كاربرد پيكره‌هاي انساني ايلام از آغاز تا ايلام نو عنوان فارسی:
عنوان انگلیسی:
يعقوب محمدي‌فر پدیدآورنده:
محمدرحيم صراف استاد (اساتید) راهنما:
استاد (اساتید) مشاور:
باستان‌شناسي رشته تحصیلی:
كارشناسي ارشد مقطع:
تربيت مدرس دانشگاه/پژوهشگاه:
علوم انساني دانشکده:
مجسمه / انسان / ايلام / جنسيت / کلیدواژه‌های فارسی:
Sculpture / Human / Ilam / Sex کلیدواژه‌های انگلیسی:
مطالعه هنر پيكره سازي ايلام از آغاز سلسله اوان تا پايان دوره ايلام مياني (2700-1100 ق. م) معرف دو گروه عمده پيكره‌ها با كاربردهاي مذهبي و غير مذهبي مي‌باشد در اين دوران هنر پيكره‌سازي ايلام به شدت تحت تاثير مذهب و درخدمت آن است و مهمترين محل كشف پيكره‌ها داخل معابد مي‌باشد. درطول اين دوران همواره كثرت پيكره‌هاي زنان نسبت به مردان مشهود است كه اين نكته ناشي از تاثير ساختار سياسي و اجتماعي ايلامي مي‌باشد كه در آن زمان از جايگاه اجتماعي والاتري برخوردار بوده‌اند. بنابر اصل تاثير و تاثر فرهنگي تمدنهاي همجوار بر روي هم در اين مورد نيز، تاثير هنر مجسمه سازي بين النهرين به خوبي مشهود است اين مسئله خصوصا درمورد (مجسمه‌هاي خدايان و در نوع پوشش آنها واضح است با اين وجود هنر پيكره سازي ايلام ريشه در سنت پيكره سازي دوران روستانشيني دشت سوزيانا دارد كه تداوم آنرا در دوره شهر نشيني نيز ملاحظه مي‌كنيم در پايان دوره ايلام مياني، پيكره‌ها از تنوع و كثرت بيشتري نسبت به آغاز دوران تاريخي (دوره سلسله اوان) برخوردارند كه بي ارتباط با توسعه اقتصادي اجتماعي ، رشد جمعيت و قدرت سياسي و به تبع آن نفوذ بر روي تمدنهاي همسايه مي‌باشد. در رده بندي موضوعي بيشترين تعداد پيكره‌ها شامل انواع مجسمه‌هاي مذهبي از قبيل خدايان، نيايشگران، كاهنان، آورندگان هدايا و انسان اساطيري مي‌باشد و كمترين تعداد در گروه پيكره‌هاي سياسي قرار دارند كه صرفا به دو پادشاه و ملكه محدوده مي‌شود در طول اين دوران مجسمه‌هاي رزمي و نظامي و نيايشگران آورنده هدايا فقط خاص مردان بوده است . چکیده:

فراخوان جشنواره های داخلی
فراخوان جشنواره های خارجی
100 سال مجسمه سازی نوین جهان
جشنواره های بین المللی
مقالاتی پیرامون هنر و زیبایی شناسی
معرفی کتاب
مقاله شناسی
پایان نامه های مجسمه سازی

اخبار انگلیسی
مقالات انگلیسی


درباره ما
تماس با ما
info@iransculpture.ir
IranSculpture@yahoo.com